Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo-prow3 flag_eu3
 

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu budowę hali magazynowo- produkcyjnej oraz wyposażenie zakładu Witamina Mirosław Szczypek w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców i warzyw. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcia Inwestycji w Przetwarzanie Produktów Rolnych, Obrót Nimi lub Ich Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

 

412
       

zoom